Eklunds.no

Service og reperasjon

Regelmessig service vil sikre at varmepumpen din gir best mulig effekt, høy virkningsgrad og får lengre livslengde. Vi måler trykket, sjekker elektiske koblinger, drenering og rengjør varmepumpen. Dette bør gjøres hvert andre år.

En varmepumpe bør, akkurat som en bil, ha regelmessig service. Vi anbefaler at dette blir gjort ca. annet hvert år. På en service vil vi blant annet kontrollere gasstrykket i kjøleelementet i varmepumpen. Om pumpen har for lite gass vil den ikke kunne varme eller kjøle huset ditt slik den skal. Dessuten er det ikke bra for kompressoren å kjøre med for lavt gasstrykk, og det kan føre til at den blir ødelagt. Regelmessig kontroll gjør at man på et tidlig tidspunkt kan oppdage denne typen problemer, og reparere varmepumpen tidsnok.

Ellers vil vi på en service som regel kjøre en temperaturkontroll (både varme- og kjøledrift), kontrollere strømforbruket og arbeidstrykk, samt visuelt sjekke alle kjølerør og koblinger. Rengjøring av innedelen med avfettingsmiddel, samt rengjøring av utedelen inngår normalt også som en del av servicen.

Har du hatt service på varmepumpen din de to siste årene? Hvis du ønsker å avtale service ta kontakt med oss.

 
Hva innebærer en service?

  • Måle trykk
  • Drenering
  • Rengjøring
  • Sjekke elektriske koblinger
  • Sjekke kjøleribber

NOVAP (Norsk varmepumpeforening) anbefaler service annethvert år. Montøren sjekker da om anlegget fortsatt gir deg optimal besparelse og om det er slitasje på noen av komponentene. Service og riktig vedlikehold sikrer deg god, stabil og økonomisk drift i mange år.

Luft til luft varmepumper og luft til vann varmepumper trenger litt vedlikehold og rengjøring. De er nemlig avhengige av skikkelig luftsirkulasjon for å fungere optimalt. Blir de ikke rengjort jevnlig, kan utedelen tettes til av løv og smuss som blokkerer luftstrømmen, noe som kan redusere effekten. Filtrene i innedelen på en luft til luft varmepumpe må holdes rene, det er viktig å vaske eller støvsuge disse jevnlig. Dette er vedlikehold du kan gjøre selv.

Propanspesialisten har opparbeidet seg erfaring med varmepumper siden 2003. Våre montører har F-gass sertifikat. Det vil si at de gjennomført et grundig sertifiseringsprogram, og er dermed faglig kvalifisert for varmepumpemontering etter loven. Propanspesialisten er NOVAP-godkjent forhandler av varmepumper.