Eklunds.no

Strøm på hytta uten e-verket

Helt uten skjemmende kraftledninger kan du få 230 volt strøm i stikkontaktene på hytta.

Installasjon av en kraftpakke blir det nærmeste du kommer innlagt strøm uten å knytte deg til e-verket. En av de store fordelene med slike anlegg er at du er helt selvforsørget med strøm, og ledningsnettet i hytta kan gjøres på samme måte som om det var hjemme hos deg.

Strøm på hytta – økt komfort
De fleste som velger å investere i en kraftpakke ønsker seg enkelt og greit ”strøm på hytta” (230 volt). Det å kunne benytte samme apparater som hjemme gjør livet enklere for mange og øker komforten på hytta. Man behøver ikke lenger ta hensyn til forskjellige kabeldimensjoner, 12 volt lyspærer, spesielle lamper og annet spesialutstyr hyttefolket med tradisjonelle solstrømanlegg er vant med.

Et økonomisk valg
Noen steder i landet er hytta kanskje plassert slik at tilknytning til strømnettet er for kostbart eller rett og slett umulig. Andre ser verdien av en kraftpakke fordi nettleie og hyttestrøm ofte forbindes med høye faste utgifter. Flere steder i landet ser man også verdien av en kraftpakke der fremføring av nettstrøm medfører store inngrep i naturen og lager stygge sår som tar lang tid å lege.

Oppvarming

Noen begrensinger har man om man velger en kraftpakke. Vi nordmenn er vant til at det ikke er noen begrensing i hvor mye strøm vi kan bruke hjemme. Når man kjøper en kraftpakke er all energien du har tilgjengelig lagret i batterier. Når disse er tomme må de lades igjen, enten fra sol og vind eller fra et aggregat.

Ved forbrukstopper kan det være nødvendig å kjøre et aggregat for å kunne matche forbruket. Fordi man har en begrenset mengde energi tilgjengelig, er det dumt å benytte strømmen til apparater som ikke utnytter denne energien effektivt. Dette gjelder da særlig varmekabler og generell elektrisk oppvarming. Varme i forbindelse med tining av rør til vanntilførsel vil fungere greit da strømtrekket er begrenset.

For oppvarming av hytta bør man heller satse på alternative kilder som parafin/ved/pellets. Når det gjelder parafinkaminer leverer vi også ovner som kan fjernstyres via sms slik at du kan komme til ferdig oppvarmet hytte.

I dag har slike ovner også romtermostat så de sørger for at oppholdet blir så behagelig som mulig. De større pakkene kan benyttes til drift av sirkulasjonspumper i systemer for vannbåren varme der oppvarmingskilden ikke er elektrisk.

Komponenter i en kraftpakke:

  • Batteribank
  • Vekselretter/lader
  • Solcellepanel
  • Solstrømsregulator

Komponentene må fungere sammen

Alle komponentene må jobbe sammen. Er batteribanken for liten får man ikke glede av vekselretteren. Er solcellepanelene for små i forhold til bruk får ikke batteriene nok strøm. Er regulatoren for liten tåler den ikke lading fra panelene.

Batteribanken:

Dette er strømmen du har produsert og lagret mens du har vært borte fra hytta. Jo større batteribank, jo mer strøm er det plass til. Det som er viktig å merke seg når man velger en slik pakke er at man ikke kan regne med vesentlig påfyll av strøm fra solcellepanelene under selve oppholdet. Et aggregat vil da gi verdifull tilleggslading.

Vekselretter/lader:

Dette er selve hjernen i systemet. Denne programmeres manuelt når du bestiller systemet for at den skal fungere optimalt til ditt behov. Vekselretteren har flere viktige oppgaver: Den transformerer batterispenningen om til 230 volt som man har i stikkontaktene hjemme.

Den har innebygget lader som lader batteriene opp igjen når aggregat tilkobles. Samtidig som disse prosessene pågår kan den levere overskuddstrømmen som aggregatet kan produsere rett ut på nettet i hytta.

Solcellepanel:

Panelet(ene) fyller opp og vedlikeholdslader batteriene mens du er borte fra hytta. Dette er en viktig funksjon ikke bare fordi du skal kunne komme tilbake til fulle batterier, men også fordi det er viktig for batterienes levetid.

Solstrømregulator:

Denne har i oppgave å lade batteriene korrekt. Denne kan også benyttes til å hente ut 12 volt av anlegget.